برچسب: Gazorkhan

اقامتگاه بوم گردی الموت توریست

اقامتگاه بوم گردی الموت توریست

‎روستای گازرخان ، نگین الموت ‎روستا گازرخان پر جمعیت ترین و بزرگترین روستای الموت است و الموتی ها از ان به عنوان نگین الموت یاد میکنند. Alamuttourism ‎به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران ، ازقزوین ؛ این روستا  در سلسله جبال البرز واقع در