برچسب: مهتاب چهارطاقي،سفر نامه،الموت،قلعه حسن صباح،گردشگران الموت

سفر نامه الموت

سفر نامه الموت

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 18:45 | نویسنده : مهتاب چهارطاقي سالها پیش کتابی خوانده بودم به نام «خداوند الموت»؛بی آنکه شناختی از مضمون داستان یا نویسنده آن (پل آمیر) داشته باشم و تنها نام مترجم کتاب «ذبیح الله منصوری» مهر تأییدی بود