برچسب: سوئیت در الموت

کاروانسرای پیچه بن

کاروانسرای پیچه بن

کاروانسرا یا پناهگاه زمستانی کوهستانی پیچه بن در پایانه شمال شرقی سرزمین الموت برسر راه قدیم الموت به تنکابن مازندران قرار دارد.چشم انداز زیبای ان مشرف به دره سلمبار مازندران است.بانی این کاروانسرا میر اسغد تنکابنی در دوره قاجار است.زیر بنای ان 242 متر مربع