برچسب: جاذبه های گردشگری قزوین-اجاذبه های طبیعی الموت-قامتگاه و محل اسکان در الموت-

تور گردشگری

تور گردشگری

تور یک و دو روزه طبیعت گردی قلعه الموت و دریاچه اوان / قزوین / تمام فصول موضوع:  طبیعت گردی و آثار باستانی -فرهنگی-تاریخی – دو ساعت کوه پیمایی سبک وسیله نقلیه مسافرتی :زمینی(حمل و نقل توریستی با توجه به تعداد) وعده های غذایی به عهده گردشگر در