عکس های نوروزی 94 از قلعه حسن صباح

IMG_4500

دژ خسن صباح
دژ حسن صباح

IMG_4874

حسین صفری
قلعه الموت


2 thoughts on “عکس های نوروزی 94 از قلعه حسن صباح”

  • I have a feeling if I were a SAHM I would soooooo be one of those moms.But since I'm not, I'm the brM-d-the-bag-of-M&is-angnfee-guilty-that-I-didn't-do-more mom instead.Hey, everybody had to have a role, right?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =